ติดต่อเรา

การติดต่อ

ที่อยู่:
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
50 ถนน งามวงศ์วาน
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 0 2942 8600-3 ต่อ 101

โทรสาร: 0 2942 8700

http://kubiomass.kapi.ku.ac.th/

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก